ทีมงานนักแปลของเรา

www.ศูนย์รับแปลเอกสาร.com  เป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการภายใต้การดูแลของ หจก.สมาร์ท ไอทีแอล (Smart ITL Ltd., Part.) ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 ทะเบียนเลขที่ 0423559000234

ซึ่งเราให้บริการแปลเอกสารครอบคลุมภาษาต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียและยุโรป ในส่วนของการแปลเอกสารภาษาอังกฤษ เรามีนักแปลมืออาชีพคอยให้บริการแปลดังต่อไปนี้

---------------------------------------------------------------------------------

TRANSLATORS

JENJIRA PUKAN

Master of Arts in English, Chiang Mai University

WORALUK CHOMPOO

Master of Arts in English, Chiang Mai University

JUTHAMARD WONGRUJIPAIROJ

M.A. in Business Administration (Marketing), Faculty of Business Administration, Chiang Mai University

B.A. in English (skills), minoring in Business Administration Chiang Mai University

MUNTANA TEWPAINGAM

Master of Arts Program in Teaching English as a Foreign Language, Thammasat University

INTIRA WATCHARAPETRANAN

Master of Arts in English-Thai Translation, Thammasart University, Bangkok, Thailand (On-going)

Bachelor of Arts in English-Thai Translation, Kasetsart University, Bangkok, Thailand

CHAYUTRA TRAKARNCHAIROEK

Master of International Business, Wollongong University, Australia

Bachelor of Business Administration from Chulalongkorn University

---------------------------------------------------------------------------------

Proofreaders/ Editors

ฺGraeme Kay (British Nationality)

PGCEi (Distinction; Awarded Eaton Hall Prize): University of Nottingham, UK (2012)

B.Sc. (Hons: 2:2) Transport Management: Aston University, Birmingham, UK (1992-1995)

Thailand Teaching License: Passed all four Teachers' Council of Thailand exams (2011)

RSA CELTA (B): Language Studies Canada, Toronto (1997)

A-Levels: Pure Mathematics with Statistics, Economics, Chemistry, General Studies (1991)

Rachan Areelon (American Nationality)

BSci. in Civil Engineering, California State University-Sacramento, 1999

Peter Charge (British Nationality)

BSc (2:1 Hons. Dunelm) in Geology (1976) 3 'A' Levels in Chemistry, Physics and Maths, 10 'O' Levels. (1972)

Visitors: 39,751