รับแปลสัญญา รับแปลเอกสารสัญญา

รับแปลเอกสารสัญญาต่างๆ รับแปลสัญญาด่วน รับแปลสัญญาภาษาอังกฤษและภาษาจีน

เอกสารสัญญาคือข้อตกลงระหว่างสองฝ่าย หรือ หลายฝ่ายก็ได้ จะกระทำการตกลงตามเงื่อนไขหรือข้อกำหนดต่างๆ ระหว่างคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย เอกสารจะมีลักษณะเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมเซ็นลายมือชื่อเพื่อเป็นพยานทั้งสองฝ่าย จะมีความสำคัญเป็นอย่างมากในการทำสัญญาร่วมการค้า ร่วมการลงทุน

ทางศูนย์รับแปลเอกสารสัญญาของเราจึงเล็งเห็นความสำคัญของการรับแปลเอกสารสัญญาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นรับแปลเอกสารสัญญาไทย-อังกฤษ หรือ รับแปลเอกสารสัญญาอังกฤษ-ไทย เพื่อจะช่วยในการดำเนินธุรกิจของลูกค้าให้ง่ายสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น เอกสารที่ทางเราให้บริการ ได้แก่ 

  • สัญญาเช่า 
  • สัญญากู้ยืมเงิน 
  • สัญญาจ้างแรงงาน 
  • สัญญาจ้าง 
  • สัญญาค้ำประกัน  
  • สัญญาให้ชำระหนี้ 
  • สัญญาโอนหุ้น 
  • สัญญาประนีประนอมยอมความ 
  • หนังสือรับมอบอำนาจ 
  • หนังสือรับสภาพหนี้  เป็นต้น

รับแปลเอกสารสัญญาต่างๆ รับแปลสัญญาด่วน รับแปลสัญญา

รับแปลเอกสารสัญญาต่างๆ แปลสัญญาด่วน ประเมินราคาเร็ว ราคาไม่แพง

ทั้งนี้ศูนย์รับแปลเอกสารสัญญาต่างๆ ของเรายังเปิดบริการคู่ภาษาอื่นๆ เช่น ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาพม่า ภาษากัมพูชา ภาษาลาว เป็นต้น โดยนักแปลที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านสาขากฎหมายโดยตรงจากระดับอุดมศึกษาชั้นนำของไทยและต่างประเทศ นักแปลทางศูนย์แปลเอกสารสัญญาของเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการให้บริการเอกสารทางด้านสัญญาให้กับลูกค้าทุกท่าน 

รับแปลเอกสารสัญญาต่างๆ แปลโดยนักแปลที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านสาขากฎหมายโดยตรง 1-2 วันรอรับงานได้เลย

ดังนั้นศูนย์รับแปลเอกสารสัญญาต่างๆ ของเราจึงมีความชื่อมั่นว่าการแปลเอกสารสัญญาของเราจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยในการทำเอกสารสัญญาต่างๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพราะทีมงานนักแปลที่เต็มเปี่ยมด้วยคุณภาพจะทำให้งานแปลสัญญาทุกชิ้นงานของลูกค้าทุกท่าน ถูกต้อง แม่นยำ ตรงตามเนื้อหาครบถ้วน พร้อมยึดตามกรอบระยะเวลาของลูกค้าอย่างแน่นอน  ทางศูนย์แปลเอกสารสัญญาของเราสามรถรับรองเอกสารการแปลให้กับทางลูกค้าได้ทุกฉบับตามความต้องการ พร้อมทั้งรับประกันความพึงพอใจตลอดทุกชิ้นงาน

ติดต่อขอรับบริการได้ที่ Tel: 092-6414012,  Line ID : @smarteng ,  E-mail: smartengtranslation@gmail.com    

 

ขอบคุณลูกค้าหน่วยงานต่างๆ ที่ใช้บริการรับแปลภาษากับเรา

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 39,752