รับแปลเอกสารกฎหมาย-ศาล

รับแปลเอกสารกฎหมาย หมายศาล คำฟ้อง คำวินิจฉัยศาล ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย รับงานด่วน พร้อมรับรองคำแปล

กฎหมายมีความสำคัญอย่างมาก  เพราะสังคมทุกประเทศจะต้องมีกฎหมาย ก็เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคมและประประชาชนทุกคนจะอยู่อย่างสงบสุข กฎหมายได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากในการใช้วิถีการดำเนินชีวิตประจำวัน เพราะความเป็นยุติธรรม จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อประชาชนทุกคนรักษากฎหมายเป็นบรรทัดฐาน พอมีกฎหมายขึ้นมาผู้ที่จะพิจารณากฎหมายให้ความยุติธรรมก็คือ ศาล ที่จะทำหน้าที่ในการวินิจฉัยข้อพิพาทต่างๆทางกฎหมายที่เกิดขึ้น เพราะฉะนั้นเราจะไม่สามารถปฏิเสธการใช้กฎหมายได้เลย  กฎหมายที่ได้พบบ่อยๆ ได้ไก่ กฎหมายทะเบียนราษฎร กฎหมายจราจรทางบก กฎหมายเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษา เป็นต้น

รับแปลเอกสารกฎหมาย หมายศาล คำฟ้อง คำวินิจฉัยศาล

รับแปลเอกสารกฎหมาย  รับงานด่วน ประเมินราคาทันที ราคาไม่แพง พร้อมส่งงาน1-2 วัน

เอกสารเกี่ยวกับกฎหมายนั้นมีความจำเป็นอย่างมาก ส่วนใหญ่เอกสารเกี่ยวกับกฎหมายค่อนข้างจะตีความแล้วเข้าใจยาก ทำให้ศูนย์แปลเอกสารกฎหมาย-ศาลของเราจึงเร็งเห็นความสำคัญในการใช้เอกสารเกี่ยวกับกฎหมาย เอกสารที่ทางเราเปิดให้บริการ ได้แก่ สัญญากู้ยืมเงิน เอกสารฟ้องค่าเลี้ยงดูบุตร เอกสารเกี่ยวกับบัตรเครดิต เอกสารเกี่ยวกับประกัน เอกสารเกี่ยวกับการเรียน สัญญาว่าจ้าง สัญญาจำนอง สัญญาจำนำ สัญญาเช่าซื้อ  สัญญาจ้างเหมา รายงานประจำปี เป็นต้น

 รับแปลเอกสารกฎหมาย แปลโดยนักแปลมีความเชี่ยวชาญในด้าน สาขาวิชากฎหมายโดยตรง รับรองการแปล นำไปยื่นที่ศาลหรือนำไปติดต่อเกี่ยวกับหน่วยงานราชการได้เลย

การแปลเอกสารเกี่ยวกับกฎหมายต้องใช้ผู้ที่มีคุณวุฒิโดยมีความเชี่ยวชาญในด้าน สาขาวิชากฎหมายโดยตรง จากมหาวิทยาลัยชั้นนำของไทย และต่างประเทศ นักแปลส่วนใหญ่ของเราจะต้องจบคณะนิติศาสตร์และต้องจบเนติบัณฑิต ส่วนใหญ่จะเป็นทนายความและเป็นอาจารย์ประจำในระดับอุดมศึกษาชั้นนำ ทางลูกค้าทุกท่านจึงมีความมั่นใจได้เลยว่า เอกสารที่แปลจากทางศูนย์แปลกฎหมายของเราจะมีความถูกต้อง รวดเร็ว เนื้อหาครบถ้วนทุกประการ สามารถนำไปใช้งานได้จริง เอกสารที่แปลกับทางศูนย์แปลกฎหมายของเราสามารถรับรองการแปลได้เลย ลูกค้าสามารถนำไปยื่นที่ศาลหรือนำไปติดต่อเกี่ยวกับหน่วยงานราชการได้เลย

คิดถึงการแปลเอกสารเกี่ยวกับกฎหมายครั้งใด คิดถึงศูนย์แปลกฎหมายของเรา สะดวก รวดเร็ว ครอบคลุมทุกเนื้อหา ใช้งานได้จริง พร้อมรับประกันความพึงพอใจทุกชิ้นงาน

สนใจติดต่อได้ที่ Tel: 092-6414012,  Line ID : @smarteng ,  E-mail: smartengtranslation@gmail.com   ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

 

ขอบคุณลูกค้าหน่วยงานต่างๆ ที่ใช้บริการรับแปลภาษากับเรา

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 39,751