ค่าบริการรับแปลภาษา

อัตราค่าแปลเอกสารโดยประมาณ ดังนี้ 

รูปแบบการบริการรับแปลภาษา

อัตราค่าบริการรับแปลภาษา

แปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย

300-350 บาท/แผ่น หรือตามความเหมาะสมของต้นฉบับ

แปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ

350 บาท/แผ่น หรือตามความเหมาะสมของต้นฉบับ

แปลเอกสารภาษาอื่นๆ เช่น แปลจีน แปลญี่ปุ่น แปลเกาหลี ฯลฯ

เราจะประเมินราคาเมื่อได้รับไฟล์งานต้นฉบับ

 

Tag:รับแปลภาษา ราคา, รับแปลภาษาอังฤษ ราคา, รับแปลภาษาจีน ราคา, รับแปลภาษาญี่ปุ่น ราคา, รับแปลภาษาเวียดนาม ราคา, รับแปลภาษาลาว ราคา, รับแปลภาษาพม่า ราคา, รับแปลภาษาเขมร ราคา

Visitors: 39,751