รับแปลเอกสารด้านการแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์

รับแปลเอกสารด้านการแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ รายงานการรักษา

รับแปลเอกสารด้านการแพทย์ แปลเปเปอร์ บทความ ใบรับรองแพทย์ ตลอด 24 ชั่วโมง
 

เราถนัดแปลเอกสารด้านการแพทย์ทั้งแบบที่เป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทย

รับแปลเอกสารด้านการแพทย์ แปลโดยนักแปลที่สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และมีความเชี่ยวชาญโดยตรง เนื้อหาแปลถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์

กรณีที่แปลเอกสารด้านการแพทย์ภาษาอังกฤษเป็นไทย เราพร้อมให้บริการแปลเอกสารทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็น บทความวิจัยต่างประเทศ (เปเปอร์) หรือ Journal ที่มีการตีพิมพ์ไว้แล้วผู้ศึกษาสนใจนำบทความดังกล่าวมาแปลเพื่อศึกษาทำความเข้าใจ ทางทีมงานของเรามีนักแปลที่สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์โดยตรง จึงพร้อมให้บริการแปลงานด้านนี้ทั้งแบบที่เป็นคอลัมน์เดียว หรือสองคอลัมน์ รวมถึงไฟล์รูปภาพต่างๆ โดยนักแปลของเราจะพิมพ์ข้อความที่แปลและจัดรูปแบบการแปลเป็นอย่างดี เป็นเอกสารแปลด้านการแพทย์ที่ลูกค้าสามารถนำไปใช้ต่อได้ทันที

ในการคิดราคานั้น เราจะมีราคาสองแบบคือแบบที่รวมรูปภาพและตารางด้วย และแบบไม่รวมรูปภาพและตาราง จะเป็นการแปลเฉพาะข้อความอย่างเดียว ซึ่งเวลาได้รับอีเมล์จากทางลูกค้า เราจะแจ้งราคาไว้ทั้งสองแบบเพื่อให้ลูกค้าตัดสินใจสั่งงานแปลตามความเหมาะสม

รับแปลเอกสารด้านการแพทย์ ประเมินราคาเร็ว 1-2 วันรอรับงานได้เลย

กรณีที่สอง เป็นการแปลรายงานการรักษา ใบรับรองแพทย์ หรือเอกสารการแพทย์ทั่วไป ที่ต้องการแปลเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อนำไปเบิกค่ารักษาหรือนำไปเคลมประกัน โดยเรามีประสบการณ์ในการแปลเอกสารด้านนี้ให้กับเคสประกันชีวิตหลายรายจนกระทั่งเคลมและได้เงินค่ารักษา ทั้งนี้จะเห็นว่าการเข้ามาของ AEC นั้น ทำให้เราแปลเอกสารการรักษาในหลากหลายภาษามากขึ้น เช่น จากโรงพยาบาลของประเทศเพื่อนบ้าน เช่น จากประเทศลาว พม่า และเวียดนาม

หากลูกค้ามีเอกสารแปลด้านนี้ เราพร้อมให้บริการแปลและรับรองการแปลเพื่อนำไปยื่นกับหน่วยงานที่ต้องการเอกสารต่อไป

กรณีที่สาม เป็นการแปลเอกสารภาษาอังกฤษทางด้านการแพทย์เพื่อส่งตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ในกรณีนี้เราจะรับได้เฉพาะงานแปลต้นฉบับที่ลูกค้ามีการให้คำศัพท์เฉพาะมาด้วย รวมถึงลุกค้าที่มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษอยู่แล้วก็สามารถส่งมาตรวจภาษา (Proofreading & Editing) กับเราได้เลย โดยที่เวลาตรวจนั้นเราจะไม่ได้เปลี่ยนคำศัพท์เฉพาะ (Technical terms) ให้ แต่จะเน้นตรวจเฉพาะความถูกต้องตามหลักภาษาอังกฤษ

เมื่อไหร่ก็ตามที่ต้องการแปลงานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ คิดถึงเรา เราพร้อมให้บริการแปลด้วยความใส่ใจเพื่อให้เอกสารนำไปใช้ได้จริง และถูกต้องตามต้นฉบับแน่นอน

ติดต่อส่งเอกสารที่จะแปลมาได้ที่ Tel: 092-6414012,  Line ID : @smarteng ,  E-mail: smartengtranslation@gmail.com ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

Image source: pixabay.com

 

Visitors: 38,177