รับแปลเอกสารทางธุรกิจ รับแปลเอกสารบริษัทและนิติบุคคล

รับแปลและรับรองการแปลเอกสารทางธุรกิจ/บริษัท นิติบุคคล

รับแปลและรับรองการแปลเอกสารทางธุรกิจ/บริษัท นิติบุคคล

เอกสารทางธุรกิจ (Business Document) หมายถึง เอกสารหรือตราสารต่างๆ ที่ได้จัดทำขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร เกี่ยวข้องกับการประกอบการทางธุรกิจต่างๆ  โดยอาจจัดทำขึ้นในลักษณะของแบบฟอร์มหรือถูกพิมพ์ขึ้นมาโดยเอกสารเหล่านี้มีความถูกต้อง เพื่อใช้เป็นหลักฐานยืนยันและอ้างอิงในการประกอบธุรกิจ

รับแปลและรับรองการแปลเอกสารทางธุรกิจ/บริษัท นิติบุคคล รับงานด่วน ราคาไม่แพง สอบถามราคาก่อนตกลงใช้บริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

โดยในการประกอบธุรกิจ ต่างๆนั้น ผู้ประกอบการล้วนแล้วแต่มีความสัมพันธ์กันไม่ว่าจะเป็นระหว่างหน่วยงานหรือกับหน่วยงานองค์กรต่างๆ เพื่อให้การทำธุรกิจร่วมกันนั้นดำเนินการไปด้วยดี  จึงทำให้ต้องมีเอกสารทางธุรกิจเกิดขึ้นมา เพื่อใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงและมีผลได้ตามกฎหมาย ทำให้การติดต่อระหว่างธุรกิจนั้นมีความปลอดภัย มีความน่าเชื่อถือ  เอกสารทางธุรกิจจึงมีความสำคัญต่อผู้ประกอบการทำธุรกิจ เป็นอย่างมาก

เพราะสำนักงานแปลของเราได้มองเห็นว่าเอกสารทางธุรกิจนั้นมีความสำคัญต่อผู้ประกอบการมากน้อยเพียงใด  และเพื่อต้องการให้ ระหว่างการดำเนินการธุรกิจของท่านนั้นดำเนินการได้สะดวกและรวดเร็ว ทางเราจึงได้มีบริการรับแปลและรับรองแปลเอกสารทางธุรกิจ ทั้งของบริษัทและนิติบุคคล เพื่อรองรับความต้องการในการแปลเอกสารทางธุรกิจของท่าน  “งานจะดำเนินการไม่ราบรื่น หากขาดเอกสารที่มีความชัดเจนและถูกต้อง

สำนักงานแปลของเรามีบริการรับแปลและรับรองการแปลเอกสารทางธุรกิจ อาทิเช่น เอกสารเกี่ยวกับการซื้อขาย เช่น

  • สัญญาซื้อขาย (Sales Contract)
  • ใบเสนอราคา ( Quotation)
  • ใบสั่งซื้อ (Purchasing Order)
  • ใบกำกับสินค้า( Invoice)
  • ใบลดหนี้ (Credit note)
  • ใบเพิ่มหนี้ (Debit note)
  • ใบเสร็จรับเงิน (Receipt) 
  • ใบกำกับหีบห่อสินค้า ( Packing list)

 

หรือ เอกสารประกันภัย  (Insurance Document) เช่น ใบขอค้ำประกัน (Proposal for Insurance ) กรมธรรม์ประกันภัย (Policy)  เป็นต้น

รับแปลและรับรองการแปลเอกสารทางธุรกิจ/บริษัท นิติบุคคล ประเมินราคาเร็ว พร้อมเริ่มแปล ส่งงานเร็ว 1-2 วัน เนื้อหาแปลถูกต้อง ชัดเจน ตรงตามต้นฉบับ

ด้วยสำนักงานแปลของเรามีนักแปลที่เป็นเจ้าของภาษา มีประสบการณ์ในการแปลเอกสารทางธุรกิจมายาวนาน ลูกค้าทุกท่านจึงมั่นใจได้ว่าเอกสารที่ทางเรารับแปลและรับรองการแปลเอกสรทางธุรกิจนั้น มีความถูกต้องและชัดเจน เพื่อให้การติดต่อประสานงานในการทำธุรกิจของท่านเป็นไปอย่างรวกเร็วแระราบรื่น

ทางเราจึงขอเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้ท่านได้รับความสะดวกในการติดต่อประสานงานระหว่างธุรกิจของท่าน ด้วยบริการที่เป็นมิตร จริงใจ ฉับไว ส่งงานตรงเวลา  ส่วนเรื่องราคานั้นก็ไม่ได้แพงอย่างที่คิด มีความยุติธรรมเหมาะสมกับเนื้อหาเอกสารนั้นๆ  ลูกค้าทุกท่านสามารถสอบถามราคาเข้ามาก่อนตกลงใช้บริการกับเราได้เลย  ทางเรามีความยินดีที่จะประเมินราคาให้ท่านทราบ เพื่อประกอบการตัดสินใจ และเพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดกับผู้ที่มาใช้บริการรับแปลเอกสารทางธุรกิจกับเรา

ช่องทางในการติดต่อขอรับบริการ 

Tel. 092-6414012

Email : smartengtranslation@gmail.com

Line Id : @smarteng


 

Image source: pexels.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visitors: 38,177