รับแปลหนังสือบริคณห์สนธิ พร้อมรับรองการแปล

รับแปลหนังสือบริคณห์สนธิ พร้อมรับรองการแปล

เอกสารหนังสือบริคณห์สนธิ หรือ บอจ.2 เป็นหนังสือแสดงวัตถุประสงค์การจัดตั้งบริษัทจำกัด โดยร่วมกันลงชื่อไม่น้องกว่า 7 คน  โดยจะมีรายละเอียดส่วนใหญ่จะประกอบด้วย  ชื่อบริษัทจะมีคำว่า จำกัด ต่อท้ายที่อยู่จัดตั้งของบริษัทวัตถุประสงค์ของบริษัท ทุนเรือนหุ้นที่จดทะเบียน ความรับผิดชอบของผู้ถือหุ่น รายละเอียดของผู้ถือหุ่น เป็นต้น 

เอกสารหนังสือบริคณห์สนธิเป็นเอกสารที่มีความสำคัญ การที่จะแปลเอกสารประเภทนี้จะแปลข้าม ตัดออก หรือใช้คำที่ใกล้เคียงเสียไม่ได้ ดังนั้น คำศัพท์ สำนวนต่างต้องตรงตามที่ทางกรมการกงสุลยอมรับเท่านั้น 

รับแปลหนังสือบริคณห์สนธิ งานแปลเนื้อหาถูกต้อง แม่นยำ ครบถ้วน แปลโดยนักแปลที่มีความเชี่ยวชาญในการแปลเอกสารหนังสือบริคณห์สนธิ

ทางศูนย์แปล Smart Kids English ของเราจึงได้เล็งเห็นความสำคัญในการ รับแปลหนังสือบริคณห์สนธิพร้อมรับรองการแปลเพื่อจะลดความยุ่งยากในการแปลเอกสาร ทางเราได้มีทีมงานนักแปลที่มีความเชี่ยวชาญในการแปลเอกสารหนังสือบริคณห์สนธิเป็นอย่างดี ทำงานการแปลเอกสารราชการมาอย่างยาวนานนับ 10 ปี  จึงมีความรู้ มีชำนาญ เป็นพิเศษ  ดังนั้น ลูกค้าที่สั่งแปลกับศูนย์แปลภาษากับเรา ท่านมั่นใจได้เลยว่าเอกสารของท่านจะถูกต้อง ตรงตามเนื้อหา สามารถนำไปงานได้จริงๆ รูปแบบ คำศัพท์ต่างๆ จะตรงตามกรมการกงสุลหรือกระทรวงกำหนดอย่างแน่นอน....

รับแปลหนังสือบริคณห์สนธิ พร้อมรับรองการแปล ประเมินราคาทันทีที่ได้รับเอกสาร ตกลงราคากันได้ก่อนตัดสินใจใช้บริการ

ถ้าท่านต้องการที่จะแปลเอกสารหนังสือบริคณห์สนธิ สั่งแปลกับทางศูนย์แปล Smart ITL ของเราได้เลย ส่งประเมินราคาง่ายๆ เพียงแค่ท่านถ่ายรูป หรือสแกนเอกสาร ส่งผ่านอีเมล หรือไลน์ ก็ได้ ท่านจะได้รับการประเมินราคา พร้อมกับระยะเวลาในการแปล กลับในทันทีเอกสารที่สั่งแปลกับศูนย์แปลของเราจะได้รับการรับรองโดยศูนย์แปลทุกฉบับ ท่านไม่จำเป็นต้องเดินทางให้เสียเวลาเพียงแค่รอรับเอกสาร EMS ที่บ้านท่านได้เลย ง่ายๆ สะดวก รวดเร็ว พร้อมรับประกันความพึงพอใจทุกชิ้นงาน เปิดบริการตลอด 24 ชม.

สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่

Smart ITL Ltd., Part.

Tel: 092-641-4012 // Line Id: @smarteng

Email: smartengtranslation@gmail.com

Visitors: 39,751