วิธีชำระเงินค่าแปลเอกสาร

ลูกค้าจะต้องชำระเงิน ค่าบริการ โดยการโอนเงิน ผ่านทางธนาคาร

ผ่านบัญชีธนาคาร (Bank Transfer)

  
   ธ.กสิกรไทย   
      

   
   ชื่อบัญชี หจก.สมาร์ท ไอทีแอล

   บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่ 052-1-69660-5   

Visitors: 35,491