รับแปลภาษาไทยเป็นพม่า

รับแปลภาษาไทยเป็นพม่า แปลเอกสารภาษาไทยเป็นพม่า รับงานด่วน

รับแปลภาษาไทยเป็นพม่า

 

รับแปลภาษาไทยเป็นพม่า - เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วประเทศไทยนั้นเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ จึงทำให้ตลาดแรงงานในประเทศไทยมีความครึกครื้นขึ้นอย่างมากทั้งแรงงานไทยและแรงงานชาวพม่า ล้วนแล้วแต่มีบทบาทที่สำคัญในการผลิตทั้งสิ้น แต่ในเมื่อฐานการผลิตเพิ่มสูงมากขึ้นตลาดแรงงานก็ต้องเพิ่มสูงขึ้นเช่นกันซึ้งหากแรงงานนั้นเป็นคนไทยก็คงไม่อยากอะไรและไม่มีปัญหาในการติดต่อสื่อสารกันมากนัก แต่ตลาดแรงงานในปัจจุบันนี้ มิได้มีเพียงแค่แรงงานคนไทย แต่มีแรงงานที่เป็นชาวต่างชาติมากมาย แรงงานชาวพม่า ซึ่งถือได้ว่าแรงงานที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยมากที่สุด และปัญหาที่พบส่วนมากคือการติดต่อสื่อสารต่างๆ เช่น การสื่อสารกับเพื่อนร่วมงาน คู่มือการใช้สินค้า คู่มือเครื่องจักร การสั่งซื้อสินค้าและบริการต่างๆ รวมไปถึงการติดต่อกับหน่วยงานราชการอีกด้วย ทั้งนี้ ศูนย์รับแปลภาษาไทยเป็นพม่า จึงได้เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าวได้เปิดให้บริการรับแปลภาษาพม่าในรูปแบบที่หลากหลายแตกต่างกันออกไป

รับแปลภาษาไทยเป็นพม่า รองรับหลากหลายบริการ รับงานด่วน ส่งงานตรงเวลา ทันท่วงทีต่อการใช้งานเอกสารนั้นๆ

ทางศูนย์แปล Smart Kids English ของเราได้เปิดให้บริการแปลภาษาไทยเป็นภาษาพม่า ดังต่อไปนี้

 • รับแปลเอกสารคู่มือต่างๆ
 • รับแปลกฎระเบียบข้อบังคับ
 • เอกสารสัญญาต่างๆ
 • บทความทางวิชาการ
 • รับแปลจดหมาย
 • เมนูอาหาร
 • รับแปลเว็บไซต์
 • โบรชัวร์ต่างๆ เป็นต้น

ซึ่งถือได้ว่าศูนย์แปล Smart Kids English ของเรา ได้ให้บริการแปลไทยเป็นพม่าอย่างครบครันและครอบคลุมเพื่อตอบโจทย์และตรงตามความต้องการของลูกค้า ทั้งผู้ประกอบการ ภาครัฐและภาคเอกชน

ด้วยทางศูนย์แปล Smart Kids English ของเรามีนักแปลมืออาชีพที่มีประสบการณ์ในการแปลไทยเป็นภาษาพม่ามากกว่า 10 ปี ซึ่งนอกจากจะประสบการณ์ในการแปลภาษาไทยเป็นพม่าแล้วนัก แปลภาษาพม่าของเราได้เรียนจบจากประเทศพม่าและทำงานอยู่ที่ประเทศพม่ามาเป็นเวลาหลายปีอีกด้วย จึงมั่นใจได้เลยว่านักแปลภาษาพม่าของเรานั้นรู้จักวัฒนธรรม วิถีชีวิต ของชาวพม่าเป็นอย่างดี ดั้งนั้น ลูกค้าทุกท่านมั่นใจได้เลยว่างานแปลทุกชิ้นจะออกมาอย่างมีคุณภาพ รวดเร็ว และถูกต้องตรงตามหลักไวยากรณ์อย่างแน่นอน ลูกค้าสนใจสามารถส่งข้อมูลเข้ามาสอบถาม ราคา พร้อมกับระยะเวลาในการแปลทางเราจะส่งราคา พร้อมระยะเวลาในการแปลให้ ภายใน 5 นาที

รับแปลภาษาไทยเป็นพม่า ราคาถูก ฟรีค่าใช้จ่ายหากมีการแก้ไขงาน รับประกันความพึงพอใจสูงสุด 

 • สะดวก รวดเร็ว ราคายุติธรรม
 • ส่งงานตรงตามเวลาที่กำหนด/ ลูกค้าสามารถกำหนดเวลาเองได้
 • งานแปลทุกชิ้นผ่านการตรวจทานทุกครั้งก่อนส่งงานเสมอ
 • สามารถแก้ไขงานแปลได้จนกว่างานแปลจะสมบูรณ์ที่สุด
 • รับประกันความพึงพอใจทุกชิ้นงาน
 • รวดเร็ว มั่นใจ งานทุกชิ้นได้คุณภาพ 100%

 

ทางศูนย์แปล Smart Kids English ของเรา จะมีเจ้าหน้าที่คอยติดตามงานแปลจากทางนักแปล และค่อยแจ้งความคืบหน้าของงานแปลภาษาไทยพม่าให้กับลูกค้าอยู่ตลอดเวลา พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ยังค่อยให้คำแนะนำและเป็นที่ปรึกษาให้กับลูกค้าทุกท่านตลอด 24 ชม.

หากสนใจติดต่อได้ที่ อีเมลล์ smartengtranslatiion@gmail.com ไลน์ ID: 0926414012 เปิดให้บริการแปลภาษาพม่าตลอด 24 ชั่วโมง โทร. 092-641-4012

Visitors: 34,312