รับแปลภาษาไทยเป็นลาว

รับแปลภาษาไทย-ลาว แปลภาษาไทยเป็นลาว รับแปลงานด่วน

รับแปลภาษาไทยเป็นลาว

 

รับแปลภาษาไทยเป็นลาว - ประเทศไทยกับประเทศลาวมีความพันธ์ทางด้านธุรกิจการค้า การส่งออกและนำเข้ากันมายาวนานจนถึงปัจจุบัน ความสัมพันธ์ดังกล่าวมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ จึงทำให้นักลงทุนหันมาร่วมการค้าร่วมการลงทุนส่งออกและนำเข้าสินค้ากับประเทศลาวมากขึ้น และหนึ่งในปัญหาที่พบมากที่สุดคือ การแปลภาษาไทยเป็นภาษาลาว ถึงแม้ว่าภาษาลาวนั้นจะสามารถฟังแล้วเข้าใจไม่ยากนัก แต่ในส่วนของภาษาเขียนที่ต้องบันทึกเป็นลายลักอักษรในเอกสารต่างๆ เช่น สัญญาซื้อ-ขาย สัญญาเช่า-ซื้อ สัญญาร่วมการค้า เป็นต้น นั้นก็มีความแตกต่างจากภาษาไทยเป็นอย่างมาก และนอกจาธุรกิจทางการค้าแล้วยังมีเครือข่ายหนึ่งที่เติบโตสูงขึ้นไม่แพ้กันคือ ตลาดแรงงาน ซึ่งแรงงานชาวลาวก็เข้ามามีบทบาทในฐานการผลิตของประเทศอย่างเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้นายจ้างหรือผู้ประกอบการจึงจำเป็นต้องมีการแปลเอกสาร คู่มือการปฏิบัติงาน หรือ โบชัวร์ ที่แปลไทยเป็นลาวเพื่อให้เกิดความสะดวกในการปฏิบัติงานมากขึ้น

รับแปลภาษาไทย-ลาว งานด่วน ราคาถูกมาก สอบถามราคาได้ก่อนตอบตกลงใช้บริการ 

ด้วยเหตุนี้ทางศูนย์แปล Smart Kids English ได้เล็งเห็นถึงจุดสำคัญที่จะช่วยให้นักลงทุน นายจ้าง หรือผู้ประกอบการ มีความสะดวกในการดำเนินกิจการ เราจึงเปิดให้บริการแปลภาษาไทยเป็นลาว ได้แก่ คู่มือเครื่องจักร คู่มือการใช้สินค้า คู่มือการเครื่องใช้ไฟฟ้า งบงานเงิน รายงานประจำปี บทความวิชาการ งานวิจัย บทคัดย่อ วิทยานิพนธ์ หนังสือเรียน นิตยาสาร เว็บไซต์ โบชัวร์ แผ่นพับโฆษณา ฉลากผลิตภัณฑ์สินค้า จดหมาย เมนูอาหาร ใบสมัครงาน แปลอีเมล กฎหมาย สัญญาเช่า สัญญาจ้างงาน สัญญาร่วมการค้า สัญญาซื้อ-ขาย เป็นต้น

รับแปลภาษาไทย-ลาว เนื้อหาถูกต้องตามหลักภาษา 100% ส่งงานง่าย ได้รับงานเร็ว เพราะงานของท่านคืองานของเรา

ทางศูนย์แปล Smart Kids English ของเราได้เตรียมนักแปลที่เป็นเจ้าของภาษาโดยตรงไว้คอยให้บริการลูกค้าทุกท่าน ดั้งนั้น ลูกค้าทุกดท่านจึงมั่นใจได้เลยว่างานแปลภาษาไทยเป็นภาษาลาว ทุกชิ้นงานจะออกมามีคุณภาพ ถูกต้อง ชัดเจน ตรงตามเนื้อหา ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ภาษาลาว 100% อย่างแน่นอน

ท่านสามารถถ่ายรูปเอกสาร ส่งไฟล์ หรือสแกนเอกสารส่งให้เราทางอีเมลหรือไลน์ เราจะประเมินราคาพร้อมกับระยะเวลาในการดำเนินการกลับโดยทันที ถ้าต้องการแปลภาษาไทยเป็นลาว ให้คิดถึง ศูนย์แปล Smart Kids English ของเรา สะดวก รวดเร็ว เป็นกันเอง ประเมินราคาตามความเหมาะสม ส่งงานทันเวลาต่อการใช้งานอย่างแน่นอน เอกสารที่สั่งแปลกับเรารับประกันความพึงพอใจทุกชิ้นงาน

สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่
Smart Kids English Ltd., Part.
Tel: 092-641- 4012 // Line Id: 0926414012
Email: smartengtranslation@gmail.com

Visitors: 34,311