รับสมัครนักแปลทุกสาขา

รับสมัครนักแปลอิสระทุกสาขาวิชา ด่วนมากๆ

ทาง ศูนย์รับแปลเอกสาร.com เปิดรับสมัครนักแปลอิสระแล้ววันนี้ สำหรับท่านที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขา ภาษาอังกฤษ โดยตรง หรือ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาวิชาเฉพาะ ที่มีใจรักในด้านงานแปล มีความรับผิดชอบสูง สามารถรับงานแปลด่วนได้ พร้อมทั้งมีใจรักในงานด้านบริการ

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัครนักแปลอิสระ ได้แก่

-งานแปลภาษาอังกฤษ

-สาขาคณิตศาสตร์

-สาขาฟิสิกส์ เคมี ชีวะ

-สาขาเศรษฐศาสตร์

-สาขาบริหาร

-สาขาจิตวิทยา

-สาขากฎหมาย

-สาขารัฐศาสตร์

-สาขาคอมพิวเตอร์

-สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ไฟฟ้า โยธา

-สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์

-สาขาอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

และนักแปลที่จบทางด้านภาษาอื่นๆ ได้แก่ ภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน ภาษาเกาหลี ภาษาพม่า ภาษาเวียดนาม ภาษาลาว และภาษากัมพูชา

พิเศษ! สำหรับนักแปลที่มีประสบการณ์ สมัครแล้วเริ่มรับงานได้ทันที

**ถ้านักแปลท่านใดที่จบเอกภาษาอังกฤษโดยตรง มีความถนัดงานแปลทางด้านเอกสารราชการ และต้องแปลเอกสารราชการได้ตามรูปแบบที่ทางกงสุลหรือกระทรวงกำหนด พร้อมทั้งสามารถนำไปยื่นกับหน่วยงานราชการได้ ถ้าท่านมีความถนัดหรือมีประสบการณ์งานแปล ทางเราจะรับพิจารณาท่านเป็นพิเศษเอกสารส่วนใหญ่ที่ทางเรารับแปล ได้แก่ สูติบัตร มรณบัตร บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน เปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล ใบสำคัญการสมรส ทะเบียนสมรส ใบหย่า ทะเบียนรับบุตรบุญธรรม หนังสือรับรองโสด ทะเบียนการค้า หนังสือจดทะเบียนบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ ประกาศนียบัตร ปริญญาบัตร ทรานสคลิป ฯลฯ

สำหรับนักแปลอิสระท่านใดที่จบปริญญาตรีขึ้นไป เอกภาษาอังกฤษ หรือ เอก สาขาวิชาต่างๆที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น มีประสบการณ์งานแปล 1-2 ปี ขึ้นไป พร้อมทั้งมีผลงานที่เคยแปลมาก็สามารถแนบไฟล์ พร้อมทั้งส่ง Resume มาทางอีเมลได้เลยนะครับ ทางศูนย์รับแปลเอกสาร.com ของเราจะรับพิจารณาท่านเป็นกรณีพิเศษ

ดังนั้น หากท่านมีความสนใจในงานแปลเอกสารและมีคุณสมบัติตามที่แจ้งไว้ข้างต้น ท่านสามารถส่งรายละเอียดข้อมูลการสมัครนักแปลมายังข้อมูลที่แจ้งด้านล่างได้เลย

สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่

Smart ITL Ltd., Part.
Tel: 092-641-4012 // Line Id: @smarteng
Email: smartengtranslation@gmail.com

Visitors: 39,751