บริการแปลเอกสารภาษาอังกฤษ เนื้อหาเฉพาะด้านในวงการแพทย์

บริการแปลเอกสารภาษาอังกฤษ เนื้อหาเฉพาะด้านในวงการแพทย์

การแปลภาษาเป็นเรื่องที่มีความสำคัญ ผู้แปลต้องมีความรู้สองภาษาหรือมากกว่านั้น รู้วัฒนธรรมการใช้ภาษาและศัพท์เฉพาะทางจะต้องถ่ายทอดให้ถูกต้องเหมาะสม ไม่ผิดพลาด โดยเฉพาะงานแปลที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ เคมี เทคโนโลยี การแพทย์ เป็นต้น ควรระวังในการแปลและการตรวจสอบในระดับคำศัพท์เทคนิค คำทับศัพท์ที่แปลมาจากภาษาต่างประเทศ ควรเลือกใช้นักแปลที่มีความรู้ด้านการแพทย์โดยตรง เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เป็นพยาบาลหรือบุคลากรที่ประกอบอาชีพในวงการแพทย์ ด้วยเหตุนี้ บริษัทรับแปลภาษา Smart Eng Translation เสนอบริการรับแปลเอกสารราคาถูก โดยคัดสรรทีมงานคุณภาพที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านภาษาและการแปลอย่างเป็นมืออาชีพ แปลโดยผู้เชี่ยวชาญที่สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และด้านสาธารณสุขในสาขาต่าง ๆ โดยตรงมาช่วยอำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษา คนไข้ แปลเอกสารให้โรงพยาบาล บริษัทผลิตหรือจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ เอกสารกำกับการใช้ยา โบรชัวร์แนะนำและคู่มือการใช้งานอุปกรณ์ทางการแพทย์ และเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

รับแปลเอกสาร แปลเอกสาร รับแปลภาษาทุกรูปแบบ สั่งแปลง่าย คุณภาพเยี่ยม

เพราะสิ่งสำคัญคือความถูกต้องของเนื้อหาและคำศัพท์ เพราะมีความสำคัญต่อชีวิตของผู้ป่วยและผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเป็นเกราะช่วยป้องกันปัญหาการฟ้องร้องต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี ทีมนักแปลต้องถ่ายทอดข้อมูลทางด้านเทคโนโลยีให้ได้ความหมายสมบูรณ์ ถูกต้องเหมือนภาษาต้นฉบับ และตรงตามมาตรฐานสากล ทางเราตระหนักว่าผลงานที่ดีต้องสัมพันธ์คำศัพท์เฉพาะกับเนื้อหา ถ่ายทอดเนื้อความมาอย่างถูกต้องสมบูรณ์แบบ การแปลเอกสารด้านการแพทย์ ไม่ว่าจะเป็นตำราเรียน บทความวิจัย รายงานการรักษา ใบรับรองแพทย์ จำเป็นต้องแปลอย่างถูกต้องไม่ผิดจากความเป็นจริง โดยเฉพาะเอกสารการรักษาที่จะต้องอาศัยนักแปลที่มีความเชี่ยวชาญโดยตรง มีความรู้ความชำนาญศัพท์เฉพาะทางที่สูงเกินกว่านักแปลทั่วไปจะเข้าใจ จึงจะได้เนื้อหาถูกต้องครบถ้วน เพื่อนำไปเบิกค่ารักษาพยาบาลและเคลมประกันได้ ซึ่งเราพร้อมให้บริการรับแปลเอกสาร และรับรองการแปลเพื่อให้นำเอกสารไปยื่นกับหน่วยงานได้รับความน่าเชื่อถือและได้รับการยอมรับโดยไม่เกิดปัญหาติดขัดแต่อย่างใด หลักการของเราคือทำงานด้วยความซื่อสัตย์ รักษาความลับ ไม่นำข้อมูลไปบอกเล่าทำให้เกิดความเสื่อมเสียมาถึงลูกค้า

กรณีที่ลูกค้าต้องการแปลเอกสารด้านการแพทย์เพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ โดยแปลจากต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นไทย ทางเรายินดีรับพิจารณางานแปลต้นฉบับที่ลูกค้าต้องการให้ทางเราตรวจสอบความถูกต้องทางหลักภาษาอังกฤษเป็นหลัก โดยลูกค้าจะต้องให้คำศัพท์เฉพาะมาด้วย บริษัทรับแปลเอกสารจะช่วยตรวจภาษาและปรับแก้ไขให้โดยไม่เปลี่ยนคำศัพท์เฉพาะนั้น เพียงตัดสินใจเข้าใช้บริการกับเราจะเพิ่มประสิทธิภาพการแปลให้ถูกต้องแม่นยำและประหยัดเวลาอีกด้วย ส่งเอกสารมาให้เราพิจารณาได้ที่อีเมล smartengtranslation@gmail.com หรือทางไลน์ 0926414012 สอบถามข้อมูลและตรวจสอบบริการรับแปลงานภาษาอังกฤษ ทางเว็บไซต์ ศูนย์รับแปลเอกสาร.com ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 38,177