รับแปลเอกสารราชการ ราคาถูก งานเร็วทันใจ

รับแปลเอกสารราชการ ราคาถูก งานเร็วทันใจ

การแปลเอกสารราชการ โดยเฉพาะเอกสารที่จะนำไปใช้อ้างอิงในต่างประเทศ การยื่นคำร้องเพื่อขอวีซ่าไปต่างประเทศ ตลอดจนการติดต่อกับหน่วยงานราชการหรือบริษัทต่าง ๆ ต้องผ่านการแปลเป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษาของประเทศนั้น ๆ ศูนย์รับแปลภาษา Smart Eng Translation รับแปลเอกสารราชการ เพื่อยื่นขอวีซ่า ยื่นเอกสารศึกษาต่อต่างประเทศ รวมถึงเอกสารราชการอื่น ๆ ได้แก่ ใบเกิด ใบสูติบัตร มรณบัตร บัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทางใบเหลือง ใบแสดงตัวตน ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส หนังสือเดินทาง ใบขับขี่ วุฒิบัตร ใบทรานสคริปต์ หนังสือจดทะเบียนการค้า หนังสือจดทะเบียนบริษัท หนังสือมอบอำนาจ ใบแจ้งความ ใบรับรองแพทย์ ประกาศนียบัตรต่าง ๆ เป็นต้น

แปลเอกสาร รับแปลเอกสาร รับแปลภาษา คุณภาพเยี่ยม สั่งแปลได้ ชัวร์

ศูนย์บริการรับแปลเอกสารภาษาอังกฤษที่มีความถูกต้องสมบูรณ์ โดยแปลเอกสารภาษาไทย-อังกฤษและแปลเอกสารภาษาอังกฤษ-ไทย สามารถอ้างอิงกับหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานของต่างประเทศได้ถูกต้องแม่นยำ เพียงเลือกใช้บริการกับเรารับแปลเอกสารราคาถูก พร้อมรับรองเอกสารการแปลโดยสำนักงานแปล ไม่ต้องไปเสียค่ารับรองการแปลเอกสารอีกต่อหนึ่ง เอกสารของคุณจะมีผลบังคับใช้ได้ตามกฎหมายทุกประการ จากประสบการณ์ของทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญในการแปลเอกสารราชการมานานนับ 10 ปี โดยเฉพาะเอกสารเกี่ยวกับบัตรประชาชนและหนังสือเดินทางที่มีความถูกต้องแม่นยำและครบถ้วน เพื่อที่จะผ่านการรับรองจากกงสุลและกระทรวงการต่างประเทศอย่างแน่นอน

นักแปลภาษามืออาชีพของเราทำงานอยู่กับกงสุลโดยตรง มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์เพื่อมารองรับงานแปลในส่วนนี้ สามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับเอกสารสำคัญในการประกอบการยื่นคำร้องเพื่อขอวีซ่าหรือไปศึกษาต่อต่างประเทศ การรับแปลเอกสารสำคัญอย่างใบเกิดหรือใบสูติบัตรซึ่งรูปแบบจะแตกต่างกันไปตามช่วงปีเกิด เอกสารบัตรประชาชนหรือใบเหลืองที่ต้องพกติดตัวตลอดเวลา และหนังสือเดินทางสำหรับท่านที่ต้องการเดินทางไปยังต่างประเทศ เอกสารเหล่านี้จะถูกต้องตามหลักการแปล เอกสารของแต่ละคนจะไม่เหมือนกัน เช่น รูปแบบของใบเกิดหรือใบสูติบัตรจะแตกต่างกันไปตามช่วงปีเกิด ตำแหน่งทางราชการต้องใส่คำศัพท์ให้ถูกต้องตามยศ ทีมงานนักแปลมืออาชีพสามารถจัดการแปลให้ตรงตามกงสุลกำหนดทุกประการ สามารถช่วยลูกค้าหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาด เพื่อให้งานของลูกค้ามีคุณภาพมากที่สุดและออกมาสมบูรณ์แบบ บริการแปลเอกสารราคาถูกรวดเร็วฉับไว เอกสารทั่วไปสามารถรอรับได้ หากเอกสาร 10 แผ่น ใช้เวลาแปล 2 วันเท่านั้น สามารถรอรับเอกสารที่บ้านได้อย่างสะดวกสบาย สนใจติดต่อเราได้ที่ศูนย์แปลเอกสาร ทางอีเมล smartengtranslation@gmail.com หรือทางไลน์ 0926414012

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 39,242