รับแปลเอกสารสำคัญพร้อมรับรองความถูกต้องครบถ้วน

รับแปลเอกสารสำคัญพร้อมรับรองความถูกต้องครบถ้วน

การแปลเอกสารสำคัญที่จะนำไปใช้อ้างอิงในต่างประเทศจะต้องผ่านการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศหรือกงศุล ตลอดจนการแปลบัตรประชาชน ใบทรานสคริป หนังสือรับรองการทำงาน และเอกสารอื่น ๆ ที่จะได้รับการยอมรับว่าเป็นเอกสารที่ชอบด้วยกฎหมาย ต้องแปลจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอื่น ๆ ในขณะเดียวกันเอกสารที่ทำในต่างประเทศที่ออกโดยสถานทูตไทยในต่างประเทศหรือสถานทูตของประเทศที่ออกเอกสารนั้น ต้องแปลเป็นภาษาไทยแล้วนำมาให้กระทรวงการต่างประเทศรับรองทางการไทยจึงจะยอมรับ ทางเราศูนย์รับแปลเอกสาร Smart Eng Translation เสนอบริการรับแปลเอกสารราชการพร้อมการรับรองความถูกต้องของเอกสารว่าเป็นเอกสารที่ถูกต้อง สามารถใช้ได้ตรงตามต้นฉบับ โดยภาษาที่รับแปลประกอบด้วยภาษาอังกฤษ จีน เกาหลี ญี่ปุ่น ลาว เวียดนาม เขมร และพม่า

แปลเอกสาร รับแปลเอกสาร รับแปลภาษา คุณภาพเยี่ยม สั่งแปลได้ ชัวร์

ทีมงานนักแปลของเรามีความเชี่ยวชาญด้านภาษาบริการแปลและรับรองเอกสารด้วยประสบการณ์การทำงานนานกว่า 10 ปี มีนักแปลชาวไทยและเจ้าของภาษาช่วยขัดเกลา แปลเอกสารราคาถูก ให้กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศรับรองโดยไม่มีปัญหาติดขัด เพราะการแปลคงรูปแบบต้นฉบับมากที่สุด ครบถ้วนและถูกต้องในรายละเอียดทุกประการ รับรองว่าไม่ถูกปฏิเสธเพื่อนำไปใช้ในต่างประเทศหรือยื่นขอการรับรองจากกระทรวงต่างประเทศของไทย ทางเรายินดีบริการแปลเอกสารด่วนที่สามารถนำไปรับรองได้ เช่น สูติบัตร มรณบัตร บัตรประจำตัวประชาชน หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ ทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า หนังสือรับรองโสด หนังสือรับรองสถานะภาพ หนังสือรับรองบุตร ใบรายงานผลการเรียน ใบแจ้งความ คดีความต่าง ๆ หนังสือรับรองต่าง ๆ หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท ใบรับรองการทำงาน ใบรับรองแพทย์ และเอกสารต่าง ๆ ที่หน่วยงานราชการออกให้

บริการรับแปลภาษาของเราเน้นหลักการทำงานอย่างละเอียดและถูกต้อง ไม่ผิดพลาดคลาดเคลื่อนไปจากเนื้อหาต้นฉบับ ด้วยความรับผิดชอบและเข้าใจว่าความบกพร่องแม้เพียงเล็กน้อยจะมีผลให้เอกสารไม่น่าเชื่อถือ นักแปลเจ้าของภาษาตรวจสอบข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เพื่อไม่ให้มีปัญหาต้องทำเอกสารใหม่ในการยื่นขอรับรองการเดินทางไปต่างประเทศ เพื่อเรียนต่อ ท่องเที่ยว แต่งงาน หรือขอกรีนการ์ด เป็นต้น สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัทรับแปลเอกสาร Smart Eng Translation โดยส่งเอกสารต้นฉบับทางอีเมลได้ที่ smartengtranslation@gmail.com หรือทางไลน์ 0926414012 ทางเราจะพิจารณาประเมินราคาอย่างรวดเร็ว แจ้งใบเสนอราคาและระยะเวลาที่ใช้แปลภายใน 10 นาที เท่านั้น

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 38,689